ספקים מרצים

מערכת מרצים וספקים הינה מערכת המטפלת בשכר מרצים, תשלומים לספקים ומוטבים שונים. המערכת מאפשרת לנהל ולעקוב אחר מאגר נותני השירותים (מוטבים) לארגון, שליטה ובקרה על התשלומים והחשבונות על בסיס יומי/ שבועי/ חודשי. במערכת ניתן לחשב שכר מרצים עם חילוץ מע"מ אוטומטי, טיפול בביטוח לאומי, ניכוי מס הכנסה ותיאום מס על בסיס שנתי. 

תשלומים

חלוקת תשלומים ע"פ הגדרת המשתמש.  ע"י שידור למס"ב או ע"י שקים הכוללים מעקב אחר תשלומים, ומלווים במכתב העברה בנקאי. 

הפקת שיקים

הפקת שקים שוטפים ודחויים כולל הודעת זיכוי למוטב.
הפקת שקים לפרעון, והדפסות חוזרות לשקים שבוטלו. 

העמסה תקציבית

 ניהול, פיצול והעמסת תשלומים לפי סעיפים תקציביים/מחלקות ברמה חודשית.

ביטוח לאומי ומס הכנסה

חישוב שכר מרצים עם חילוץ מע"מ אוטומטי, טיפול בביטוח לאומי ניכוי מס הכנסה ותיאום מס על בסיס שנתי

מחולל דוחות ורכיבים  

מחולל רכיבים ודחות לצורך פיצול עלויות ואישורים שנתיים ניתוח מידע פיננסי, כולל אחזור מידע על כל נתון במערכת והפקת נגזרות ע"י חיתוכי עומק ורוחב סטטיסטים. 

 בדיקת נתוני חשבונות הבנק 

בדיקת נתוני חשבונות הבנק של המרצה/ספק.
בדיקת מצב חשבון איזון ברמת תשלומי החשבוניות, בין חשבוניות ששולמו לאלה שלא שולמו ויתרה לתשלום למרצים/ספקים.

מוצרים ושירותים נוספים

נוכחות

משאבי אנוש

תלוש חכם

101 דיגיטלי

תיק עובד

מירב פנסיה