חפש

מוצרים ושירותים

חב' מירב מספקת קשת פתרונות מלאים וגמישים לניהול המשאב האנושי בארגון, תוך שליטה ובקרה שיסייעו לארגונך לעבוד בהרמוניה מושלמת יכולת לתעל את משאבי המערכת ביעילות לצרכיך, יכולת לנהל ולעקוב באופן אוטומטי אחר המידע המתגבש, ניצול וניהול יעיל יותר של הנתונים בארגונך, האצה של תהליכי שיתוף המידע בכל רמות הארגון, תוך ניצול עליונות טכנולוגית, והמחיר התחרותי שלנו.
 
 
 
 
 

מערכות שכר

מערכת השכר הינה מערכת אינטגרטיבית מתקדמת, המטפלת בשכר עובדים מדורגים, במגזר הציבורי,בשלטון המקומי והפרטי כאחד.המערכת מחשבת שכר באופן אוטומטי על בסיס כל הסכמי השכר השונים ומאפשרת שליטה ובקרה תמחירית על תהליכי עיבוד השכר.
 

 

                                                                                      

מערכות בקרה וניתוח נוכחות

 
מערכת הנוכחות הינה מערכת מקיפה לניתוח ובקרת שעות נוכחות והעדרויות של העובדים. המערכת מטפלת באיסוף נתוני נוכחות/היעדרות ממגוון אמצעי דיווח,ניתוח שעות עבודה על בסיס הסכמי העבודה האישיים והארגוניים.
 

 

מערכת משאבי אנוש

 
מערכת משאבי אנוש הינה מערכת אינטגרטיבית המטפלת בניהול השוטף, במעקב ובבקרה אחר מערך העובדים בארגון. באמצעותה ניתן לנהל תהליכי גיוס, תיק אישי מקיף של העובד על בסיס היסטורי ועתידי.
 

מערכת שכר מרצים ותשלום ספקים

 מערכתמרצים וספקים הינה מערכת  המטפלת בשכר מרצים, תשלומים לספקים ומוטבים שונים  .המערכת מאפשרת לנהל ולעקוב אחר מאגר נותני השירותים (מוטבים) לארגון, שליטה ובקרה על התשלומים והחשבונות על בסיס יומי/שבועי/חודשי
 

 

שירותי לשכת שירות לשכר

 
 לשכת השירות מירב הינה מחלקה לשרותי שכר אשר ערוכה לסייע לכלל הארגונים להפיק את משכורות העובדים. תצורת המערכת הינה גרסת לשכת השירות המותקנת אצל הלקוח ומאפשרת למשתמש לקלוט ולבקר אחר תהליכי עיבוד הנתונים מול רמת שירות גבוהה של מומחי השכר ב "מירב."
 

 

 
למירב מגוון פתרונות דיווחי נוכחות המקושרים למערכת הנוכחות של מירב. הפתרונות המוצעים
ממשק WEB  לדיווח ובקרת נוכחות עובדים ומנהלים דרך רשת האנינטרנט,דיווח טלפוני קווי וסלולרי, שעוני נוכחות : ביומטרים(טביעת אצבע ושעוני קירבה RFID.